Koźmiński – Domański

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Koźmiński – Domański

prof. Andrzej K. Koźmiński rozmawia z prof. Grzegorzem Domańskim

Koźmiński reaktywacja – to nowatorski projekt multimedialny. Na naszych stronach będziemy publikować cykl rozmów prof. Andrzeja K. Koźmińskiego z kolegami, przyjaciółmi. Rozmowy te ukażą się drukiem, wiosną przyszłego roku. U nas prezentować będziemy wybrane fragmenty rozmów ilustrowane zdjęciami wykonanymi podczas wywiadów.

Andrzej K. Koźmiński (ur. 1 kwietnia 1941) – polski naukowiec, rektor, profesor zarządzania i kierownik Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, noszącej imię jego nieżyjącego ojca, Leona Koźmińskiego, także znanego profesora zarządzania. Jeden z dwóch członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z dziedziny zarządzania.  Stypendysta Fundacji Fulbrighta, wykładowca wielu prestiżowych uczelni, m.in. UCLA, Washington University, Sorbony.

Grzegorz Domański – profesor na Wydziale Zarządzania UW, kierownik Zakładu Prawa Handlowego, wykładowca prawa spółek i prawa papierów wartościowych;

w latach 90-tych doradca wielu agend rządu polskiego w dziedzinie prawodawstwa gospodarczego m.in. współautor projektów ustaw o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, obrocie papierami wartościowymi, narodowych funduszach inwestycyjnych;

były Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; honorowy członek Giełdy; współtwórca regulaminu giełdowego obrotu papierami wartościowymi;

były arbiter Sądu Arbitrażowego przy Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, były przewodniczący tego Sądu;

arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, członek Rady Arbitrażowej tego Sądu, arbiter i pełnomocnik w wielu zagranicznych procesach arbitrażowych;

autor komentarzy do ustaw o spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi;

były przewodniczący Komitetu Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance;

członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz International Bar Association.

Komentarze wyłączone.