Koźmiński – Woźnicki

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Koźmiński – Woźnicki

prof. Andrzej K. Koźmiński rozmawia z prof. Jerzym Woźnickim.

Koźmiński reaktywacja – to nowatorski projekt multimedialny. Na naszych stronach publikujemy cykl rozmów prof. Andrzeja K. Koźmińskiego z kolegami, przyjaciółmi. Rozmowy te ukażą się drukiem, wiosną 2011 roku. U nas prezentujemy wybrane fragmenty rozmów ilustrowane zdjęciami wykonanymi podczas wywiadów.

Andrzej K. Koźmiński (ur. 1 kwietnia 1941) – polski naukowiec, rektor, profesor zarządzania i kierownik Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, noszącej imię jego nieżyjącego ojca, Leona Koźmińskiego, także znanego profesora zarządzania. Jeden z dwóch członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z dziedziny zarządzania. Stypendysta Fundacji Fulbrighta, wykładowca wielu prestiżowych uczelni, m.in. UCLA, Washington University, Sorbony.

Jerzy Marek Woźnicki (ur. 22 maja 1947 w Kotuniu) – polski nauczyciel akademicki, inżynier elektronik, specjalista w zakresie elektroniki próżniowej i optoelektroniki, były rektor Politechniki Warszawskiej. Pochodzi z rodziny chłopskiej – jego ojciec był wójtem gminy Wyszków oraz działaczem PSL Mikołajczykowskiego. W 1964 ukończył XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Później studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1973 podjął pracę jako nauczyciel akademicki na tej uczelni, w 1991 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1996 profesorem zwyczajnym. Od 1987 kieruje Zakładem Przetwarzania Obrazu. W pierwszej połowie lat 90. pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, w latach 1996–2002 był rektorem Politechniki Warszawskiej. W latach 1996–2002 był rektorem Politechniki Warszawskiej.

Od 1992 do 1994 należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, następnie działał w Unii Wolności, pełniąc m.in. funkcję sekretarza krajowego ds. nauki i oświaty. Członkostwo w partii zawiesił po wyborze na rektora PW. W 2004 został członkiem rady programowej Platformy Obywatelskiej.  W latach 1999–2005 był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Banku Pekao S.A., następnie objął stanowisko jej przewodniczącego. Pełnił liczne funkcje w stowarzyszeniach naukowych, ciałach doradczych organów administracji publicznej i PAN. Jest honorowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od lutego 2008 działa w Zespole Ekspertów ds. Reformy Nauki przy minister Barbarze Kudryckiej.  Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Komentarze wyłączone.