Gra terenowa „Szukamy śladów Przeszłości w Naszym Mieście”

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Gra terenowa „Szukamy śladów Przeszłości w Naszym Mieście”

Nasza grę terenową opracowaliśmy w formie poszukiwania „skarbów”(zadań) obejmujacych wydarzenie i zabytki naszego miasta w okresie panowania króla Kazimierza Wielkiego. Wybraliśmy teren zabawy obejmujacy stare zamczysko i przyległy teren przedlokacyjny Skawiny. „Kamieniem wegielnym” gry był zaginiony w okresie najazdu szwedzkiego na Skawinę „Akt lokacyjny Skawiny z 1364 roku. Wybraliśmy ten temat bo chcieliśmy przypomnieć naszym kolegom zwe skawińskich szkół historię zaginionego dokumentu.
Skarbami gry były: układanki obrazów: króla Kazimierza Wielkiego, koscioła św. Ducha, kościoła parafialnego, herbu królewskiego, zamku skawińskiego; mlowanki zamku skawińskiego; dokumenty: fundacji koscioła przez króla, akt lokacyjny: najstarsze mapy miasta. Opracowaliśmy „skarby” dla dwóch grup uczestników gry. Zaprosiliśmy do gry kolegów z klasy 4c.

Dodaj komentarz