Blaski natury

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Blaski natury

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Elbląsko-Żuławskie” został utworzony 2 grudnia 2011 r. na obszarze w całości administrowanym przez Nadleśnictwo Elbląg. Ideą powstania Leśnego Kompleksu Promocyjnego w Elblągu było podkreślenie niezwykłego, jak na tak mały obszar, zróżnicowania przyrodniczego, fizjograficznego i co za tym idzie niezwykłej bioróżnorodności.

Leśne Kompleksy Promocyjne godzą cele gospodarcze z celami aktywnej ochrony ekosystemów, propagują przyjazne środowisku technologie, promują badania naukowe oraz prowadzą edukację leśną społeczeństwa. Jest to kompromis pomiędzy produkcją drewna, zachowaniem walorów przyrody i czynieniem lasu przyjaznym pod każdym względem człowiekowi.

Testuje się tu nowe technologie leśne i szkoli Służbę Leśną. Prowadzi prace badawcze oraz doświadczenia, których efekty są później wdrażane w całych Lasach Państwowych, wyniki tych badań pozwolą na doskonalenie metod gospodarowania lasem i określenia granicy ingerencji gospodarczej. Dzięki temu zasady ekorozwoju są upowszechniane we wszystkich lasach zarządzanych przez PGL LP.

LKP stanowią także forum współpracy leśników ze społeczeństwem. W radach naukowo-społecznych każdego LKP zasiadają przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, autorytety świata nauki, reprezentanci organizacji pozarządowych, przemysłu drzewnego, lokalnych mediów, osoby obdarzone szczególnym zaufaniem społeczności lokalnych.

Dźwięk: Barbara Fedoniuk, Marian Dąbrowski

Zdjęcia: Jarosław Mytych, Bogdan Przystupa, Stanisław Blonkowski, Wojciech Woch, Sławomir Ostrowski

Muzyka: TimeFrame JMB – na licencji CC

Dodaj komentarz