Słoneczny zysk

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Słoneczny zysk

Słońce w ciągu zaledwie jednego dnia dostarcza więcej energii, niż przez 27 lat zużywa cała populacja ziemskiego globu.

Promieniowanie słoneczne to odnawialne i tanie źródłem energii. Gęstość promieniowania słonecznego w Polsce waha się w granicach 950 – 1250 kWh/m2 w ciągu roku. Województwo Warmińsko-Mazurskie znajduje się w rejonie, gdzie roczne sumy promieniowania słonecznego układają się na poziomie 900 – 950 kWh/m2. Średnie nasłonecznienie wynosi około 1600 godzin na rok. Rozkład napromieniowania w ciągu roku  jest nierównomierny –  80% rocznej sumy przypada od początku kwietnia do końca września.

Energia promieniowania słonecznego podlega konwersji w energię cieplną lub elektryczną. Wyróżniamy zatem konwersję fototermiczną oraz konwersję fotoelektryczną. Do wykorzystania energii słonecznej wykorzystujemy instalacje solarne, których głównymi elementami są  kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. T pierwsze służą do wytwarzania ciepła i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, te drugie produkują prąd. Warto dodać, że już niedługo na rynku pojawią się nowe urządzenia typu PVT, są to instalacje, które jednocześnie będą produkować z promieni słonecznych i ciepło i prąd.

Na Warmii i Mazurach energia słoneczna stanowi jedynie 0,03 % produkcji energii ogółem. Biorąc pod uwagę jedynie źródła odnawialne to energia promieni słonecznych stanowi ok. 0,17 %. Do tej pory znaczenie energetyki słonecznej w bilansie energetycznym regionu były niewielkie, jednak energia słoneczna charakteryzuje się dużym potencjałem rozwoju – jest zeroemisyjna, wzbudza najmniej wątpliwości i sprzeciwów społecznych a dodatkowo jest tym rodzajem energii odnawialnej, który w naszym regionie jest dotowany. Od lipca 2010 r. do końca kwietnia br. na Warmii i Mazurach powstało 366 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 2 457 m- inwestycje te powstały ze środków NFOŚiGW, w ramach programu „dotacja z kredytem” przeznaczonego dla osób fizycznych.

Wśród dużych instalacji słonecznych na Warmii i Mazurach z całą pewnością należy wyróżnić pioniera w swojej branży, a mianowicie Spółdzielnię Mieszkaniową w Gołdapii, której Prezes innowacyjnie podszedł do kwestii podgrzewania ciepłej wody użytkowej i zainstalował na dachach bloków instalację solarną kolektorów płaskich o łącznej powierzchni 1200 m2  i mocy 720 kW.

Dżwięk: Barbara Fedoniuk, Marian Dąbrowski

Zdjęcia: Sławomir Ostrowski

Muzyka:  Between The Lines na licencji CC

Dodaj komentarz