Woda wróciła

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Woda wróciła

Już przed wiekami Leonardo da Vinci powiedział, że woda jest krwią ziemi. Kaliscy leśnicy postanowili przywrócić wodę tam, gdzie zniknęła. Na obszarze ponad 4000 hektarów pokrytych borem, woda zniknęła z około 100 hektarów śródleśnych jezior, oczek wodnych i bagien. W latach 1997 – 2003 leśnicy odtworzyli prawie 90 hektarów tych wód i bagien wykorzystując do tego Kanał Czarnowodzki wybudowany w latach 1842- 1848. Las już dziś odwdzięcza się nam widokami pięknych, śródleśnych jezior, głosami ptaków wodnych, które powróciły do dawnych miejsc lęgowych, klangorem żurawi. Odtworzenie zbiorników wodnych i bagien nie tylko dają możliwości restytucji czy reintrodukcji niegdyś często tu występujących drzew, ale i zwierząt. Czynione są starania o przywrócenie kaliskim lasom żółwia błotnego, powróciły bobry, wydry, orzeł bielik założył swoje gniazdo. Na terenie Nadleśnictwa Kaliska wprowadzany jest także program restytucji cisa pospolitego i jarzębu brekini – gatunków dziś rzadkich, a niegdyś często w tych lasach spotykanych.

 

Dźwięk: Barbara Fedoniuk, Marian Dąbrowski
Zdjęcia: Krzysztof Frydel, Sławomir Ostrowski
Muzyka: Azereus – Zara Lands (na licencji CC)

Dodaj komentarz