Las blisko nas

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Las blisko nas

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Oliwsko-Darżlubskie” został utworzony w 1996 roku. Obejmuje teren dwóch Nadleśnictw Gdańsk i Wejherowo – łącznie to obszar o powierzchni 40,9 tys. ha. Tworzą go lasy morenowe otaczające Trójmiasto  (Lasy Oliwskie) , Puszcza Darżlubska – najbardziej na północ wysunięty duży kompleks leśny o powierzchni ok. 17 tys. ha i lasy pasa nadmorskiego wraz z Półwyspem Helskim i Wyspą Sobieszewską.
W 90% lasy te należą do lasów ochronnych pełniących funkcje ekologiczne. Usytuowano tu dwa parki krajobrazowe: „Trójmiejski PK” i „Nadmorski PK”, liczne są rezerwaty przyrody, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Zasadnicza cześć LKP położona jest  na terenach wysoczyzny morenowej, poprzecinanej licznymi dolinami erozyjnymi, rynnami glacjalnymi, dziesiątkami źródlisk i strumieni, co tworzy niezwykle urozmaicony i atrakcyjny krajobraz. Wpisują się w niego widoczne ze wzgórz – pradoliny Redy, Wisły i Piaśnicy.

Różnice wysokości w strefie krawędziowej sięgają ok. 80m do 146 m.  Rzeźba terenu z różnicą wysokości rzędu kilkudziesięciu metrów na  odcinkach nawet 100 metrów nadają temu obszarowi cechy krajobrazu podgórskiego. Tuż za strefą krawędziową rozciąga się obszar falistej i pagórkowatej moreny dennej, o wysokości od 120 do ok. 150 m npm., sporadycznie osiągając wysokości ponad 220 m.
Główne zasoby leśne mieszczą się terenie scharakteryzowanym powyżej, a są to drzewostany mieszane, gdzie dominującymi gatunkami są sosna i buk, a w mniejszym zakresie jednak istotnym krajobrazowo: świerk, dąb, brzoza i daglezja.

Obszar ten sąsiaduje z liczącą półtora miliona mieszkańców aglomeracją miejską, tworzoną przez Gdańsk, Sopot, Gdynię, Rumię, Redę, Wejherowo i Puck. Tworzy  to problemy związane z antropopresją, z których najistotniejsze to: fragmentacja kompleksów leśnych, ich wydeptywanie czy zaśmiecanie. W okresie letnim tereny te, a zwłaszcza lasy nadmorskie, są masowo odwiedzane przez turystów i wczasowiczów natomiast pozostałe lasy stanowią bazę codziennych spacerów mieszkańców.

Nadleśnictwa gospodarując z w zgodzie z obowiązującymi rozporządzeniami, godzą funkcje ekologiczne i społeczne lasu, tworząc infrastrukturę służącą rekreacji, turystyce i edukacji przyrodniczo-leśnej.

Dźwięk: Barbara Fedoniuk, Marian Dąbrowski
Zdjęcia: Janusz Mikoś, Paweł Młodkowski, Sławomir Ostrowski, archiwum Nadleśnictwa Gdańsk i Wejherowo
Muzyka: Innocent Sleep – Greendjohn  (na licencji CC)

Komentarze wyłączone.