Wody moc

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Wody moc

Energia wody to najbardziej stabilna postać energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wykorzystywana jest  głównie do wytwarzania energii elektrycznej, która produkowana jest za pomocą turbiny wodnej (dawniej koło wodne) połączonej z prądnicą. Energia wody w przeciwieństwie do innych odnawialnych źródeł nie jest tak kapryśna, nie zależy od nasłonecznienia czy też poziomu wietrzności.

 Elektrownie wodne buduje się najczęściej na terenach górzystych lub w miejscach gdzie możliwe jest piętrzenie wody. Im wyższe spiętrzenie i większa masa przepływającej wody, tym większą ilość wyprodukowanej energii elektrycznej. W Polsce wykorzystujemy 11%  całego potencjału energii wodnej, największa koncentracja tego typu budowli ma miejsce w dorzeczu Wisły i Odry. Analizując sektor energetyki wodnej w ostatnich latach, łatwo zauważyć, że nastąpił rozwój tzw. MEW, czyli małych elektrowni wodnych budowanych na naturalnych lub sztucznych stopniach wodnych.

MEW ze względu na zainstalowaną moc dzielimy na mikro, mini i małe  elektrownie. Mikroelektrownie wodne (moc instalowana do 100 kW) to głównie elektrownie przepływowe. Niewielki zbiornik, który powstaje w wyniku piętrzenia rzeki, nie może być wykorzystywany do regulacji przepływu i mocy elektrowni. Zatem jej moc zależy od naturalnego chwilowego dopływu wody do elektrowni i jest ograniczona maksymalnym i minimalnym przełykiem zainstalowanej turbiny (rzadziej kilku turbin).

Na Warmii i Mazurach istnieje 92  małe elektrownie wodne, a moc zainstalowana we wszystkich elektrowniach wodnych pozwala na wyprodukowanie rocznie 49,177 GWh energii elektrycznej. Udział energetyki wodnej w produkcji energii z OZE na Warmii i Mazurach wyniósł 2,04%, a biorąc pod uwagę wszystkie źródła udział ten wyniósł jedynie 0,21%.

Dźwięk: Barbara Fedoniuk, Marian Dąbrowski
Zdjęcia: Sławomir Ostrowski
Muzyka: Denis Richard (na licencji CC)

Komentarze wyłączone.