Energia pola

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Energia pola

Rośliny energetyczne, to takie uprawy, których energetyczne wykorzystanie nie tylko jest możliwe, ale przede wszystkim opłacalne. Oznacza, to że ich wartość opałowa po wysuszeniu jest porównywalna  z innymi nośnikami energetycznymi. Zaletą roślin energetycznych są niewątpliwie ich niewielkie wymagania glebowo – klimatyczne, co oznacza, że mogą być one uprawiane na ziemiach, które nie są wykorzystywane w produkcji typowo rolniczej. Tego typu uprawy nie są zbyt skomplikowane i kosztowne, dlatego wyprodukowana z nich energia jest przystępna cenowo.

Najbardziej popularnymi roślinami w Polsce są (gatunek – wydajność / wartość opałowa):

-          Wierzba wiciowa (energetyczna) – 15 t s.m./ha / 18 MJ/kg

-          Miskant olbrzymi – 20 do 25 t s.m./ha / 15 do 18 MJ/kg

-           Ślazowiec pensylwański – 20 do 25 t s.m./ha / 15 MJ/kg

-           Słonecznik bulwiasty (topinambur)

-          Topola energetyczna (Populus sp.) – 6 do 12 t s.m./ha / 18 MJ/kg

-          Róża wielokwiatowa (Rosa multiphlora) – 10 do 20 t s.m./ha / 18,5 MJ/kg

Powierzchnia upraw energetycznych występujących aktualnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wynosi około 1 300 ha i w większości jest to wierzba energetyczna (640ha) oraz miskantus (540 ha).

W skali kraju potencjał energetyczny możliwy do uzyskania z plantacji energetycznych wynosi nie mniej niż 47 250 TJ.

W przypadku polowych plantacji roślin energetycznych istnieje potencjalna możliwość zagospodarowania stabilizowanych osadów ściekowych z lokalnych oczyszczalni ścieków.

W województwie warmińsko-mazurskim istnieje kilka dużych instalacji produkujących energię cieplną na bazie słomy, odpadów drzewnych oraz zrębków z plantacji energetycznych, najważniejsze z nich to:

– kotłownia opalana słomą we Fromborku (6,5 MW),

– kotłownia miejska opalana drewnem w Piszu (21 MW),

– kotłownia opalana zrębkami wierzby energetycznej w Łukcie (2,5 MW),

– kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej w Jonkowie opalana biomasą (3 MW)

Na terenie Warmii i Mazur funkcjonują też obiekty, w których występuje współspalanie nośników konwencjonalnych (węgla) i odnawialnych (biomasy w postaci zrębków):

– Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie,

– Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na obiekcie   o mocy 45,8 MW.

Dżwięk: Barbara Fedoniuk, Marian Dąbrowski
Zdjęcia: Sławomir Ostrowski

Komentarze wyłączone.