Ciepło dobre z natury

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Ciepło dobre z natury

Głównym producentem biomasy w Polsce zgodnie z polityką energetyczną państwa ma być rolnictwo. Wg danych z 2010 r. rocznie spalanych było 7,4 mln ton biomasy, która łącznie ogrzewała około 1 mln domów jednorodzinnych. Słoma zbóż, kukurydzy i rzepaku jest plonem ubocznym produkcji rolniczej, jej produkcja w Polsce w ostatnich kilku latach wyniosła średnio 29 mln ton. Niewątpliwą zaletą słomy w stosunku do węgla jest jej zerowa emisja CO2.  Podczas spalania słomy ilość CO2 oddanego do atmosfery bilansuje się z jego asymilacją przez rośliny w następnym roku wegetacji. Do niedawna słoma przeznaczana była w dużej mierze na  ściółkę i paszę dla zwierząt. Jednak mimo różnorodnego wykorzystania słomy, co roku mamy do czynienia z dużymi nadwyżkami tego surowca. Nadwyżka słomy to ok. 9 mln ton, z czego na cele energetyczne wykorzystać można ok. 30%, w tym cała słomę rzepakową.  W przypadku obszarów z dominacją dużych gospodarstw wielkość ta może wzrosnąć nawet do 40-50%. Słoma stanowi wartościowy nośnik energii, jej wartość opałowa jest znaczna i wynosi od ok. 13 MJ/kg (w przypadku  świeżej słomy) do ok. 18 MJ/kg – słoma sucha (węgiel kamienny – ok. 25 MJ/kg). Analizując kaloryczność energetyczną słomy można przyjąć, że produkcja energii z 1 tony węgla, jest porównywalna z wielkością energii pozyskanej z 1,5 tony słomy. Ponadto słoma w porównaniu do węgla zawiera jedynie  śladowe ilości organicznej siarki i tlenków azotu, substancji szkodliwych dla  środowiska. Ponadto pozostająca na polu rolnika słoma, może stać się źródłem jego dodatkowego dochodu.

 Na Warmii i Mazurach wg danych GUS na czerwiec 2008, powierzchnia zasiewów zboża wyniosła ok. 432 tys. ha, a rzepaku 58,2 tys. ha. Łącznie dało to 490, 2 tys. ha. potencjalnej słomy. 30%, które można by przeznaczyć na cele energetyczne daje na  Warmii i Mazur potencjalnie ok. 147 tys. ha.  surowca energetycznego, jakim może być słoma.

Energia wytwarzana w procesie spalania słomy może być z powodzeniem wykorzystywana w mniejszych ciepłowniach ogrzewających wsie lub małe miasta – bliski dostęp do surowca. Przykładem sprawnie działającej ciepłowni na słomę jest kotłownia w Kisielicach.

dźwięk: Barbara Fedoniuk, Marian Dąbrowski

zdjęcia: Sławomir Ostrowski, archiwum Urzędu Miasta i Gminy Kisielice

muzyka: Orient Experiment – Mario

Komentarze wyłączone.