Sanktuarium w Bartągu

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Sanktuarium w Bartągu

Bartąg

Kościół św. Jana Ewangelisty
Sanktuarium Bożej Opatrzności

Wieś lokowana na prawie chełmińskim w roku 1345, przez Henryka Lutra, a następnie przez Kapitułę warmińską.  Kościół został wybudowany w drugiej połowie XIV wieku, w XVI wieku częściowo go przebudowano. W roku 1681 kościół spłonął. Odbudowany z ofiar diecezji kościół konsekrował 1724 roku biskup Jan Franciszek Kurdwanowski. W 1800 roku odbudowano zniszczoną wieżę, a w roku 1934 powiększono poprzez dodanie naw bocznych.  W zasadniczym zrębie późnogotycki, z elementami pseudogotyckimi, orientowany, murowany z cegły. Pierwotnie salowy na rzucie prostokąta z wydzielonym niższym i węższym prezbiterium dwuprzęsłowym, zamkniętym wielobocznie; po rozbudowie korpus ma postać trójnawowej hali o trzech przęsłach. Od zachodu kwadratowa wieża z baniastym hełmem, zwieńczona chorągiewką z datą 1800.

Wyposażenie wnętrza barokowe z XVII i XVIII wieku. Na uwagę zasługuje drewniany strop w nawie głównej polichromowany w 1724 roku. Ołtarz główny wykonano w 1695 roku w warsztacie królewskiego snycerza – Izaaka Riga. W lewym ołtarzu bocznym XVIII-wieczny obraz Bożej Opatrzności (z napisem: Bóg patrzy i opatrzy), uważany przez wiernych za cudowny od wieków przyciąga licznych pielgrzymów. W skarbcu przechowywany jest relikwiarz z fragmentami Krzyża Pańskiego.

Odpusty parafialne:

- ku czci Bożej Opatrzności, ostatnia niedziela sierpnia,

- ku czci św. Jana Ewangelisty, 27 grudnia,

- procesja z relikwiami Krzyża Pańskiego, niedziela po 14 września.

Dodaj komentarz